W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

KONTAKT

tel.: +420 777 228 991
napisz do nas
elementrix@centrum.cz

Regulamin Sklepu
Obchodní podmínky

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Elementrix-pl, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

Właścicielem sklepu internetowego www.elementrix.pl jest firma Elementrix s. r. o. , z siedzibą w Jihlave przy ul. U Vetrniku 31, nr. NIP PL5263094946

 

DEFINICJE

Administrator Danych Osobowych – oznacza firmę Elementrix s. r. o. ., 586 01 Jihlava , ul. U Vetrniku 31, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów;

Dostawca - firma kurierska lub Poczta Polska, z którą współpracuje Sklep.

Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta.

Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;

Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi;

Login – oznacza indywidualizujące oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;

Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej www.elementrix.pl . Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;

Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie Internetowej; www.elementrix.pl

Sprzedawca - oznacza Elementrix s. r. o., 586 01 Jihlava, U Vetrniku 31, Czech republic będący właścicielem praw do Sklepu internetowego elementrix-pl, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;

Strona internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy udostępniona w domenie Elementrix-pl;

System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

Towar lub Produkt – oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu internetowego, na który Klient może złożyć Zamówienie; kolory prezentowanych Towarów na zdjęciach, mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, ze względu na różne technologie wyświetlania obrazu oraz ze względu na specyfikę produkcji;

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stornie Internetowej;

Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

KONTO KLIENTA

Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając w przypadku osób fizycznych: kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku firmy: kraj, nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta, NIP, REGON. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.

Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.

Wypełniając formularz Rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

Wypełniając formularz Rejestracyjny, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami w Sklepie internetowym.

Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

 

ZAMÓWIENIE

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie internetowym Elementrix-pl odbywa się za pośrednictwem: Wypełnienia formularza zamówieniowego, po uprzedniej REJESTRACJI kupującego.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.30, oraz w soboty niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

Formularze zamówień nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane i realizowane, prosimy zatem o zachowanie staranności przy
ich wypełnianiu (należy wypełnić wszystkie *niezbędne pola w formularzu).

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu internetowego Elementrix-pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem

Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

Klient może składać zamówienie poprzez "koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu Internetowego;

Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz dostawy wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do:

zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada;

jeżeli nie posiada Konta Klienta, podania poniższych danych:

Klient wypełnia dedykowany formularz podając w przypadku osób fizycznych: Kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku firmy: nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta.

Klient ma prawo do zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu klient może dokonać zmiany.

W przypadku Zamówienia jednorazowego Klient nie ma możliwości śledzenia statusu zamówienia poprzez dedykowane do tego celu funkcje udostępniane w Koncie Klienta. Otrzymuje informację na podany adres e-mail o złożeniu Zamówienia oraz potwierdzenie jego wysyłki.

Sklep potwierdza automatycznie (mailem) przyjęcie zamówienia poprzez Sklep Internetowy w dniu jego otrzymania.

Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu Zamówienia jednorazowego.

Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia, częściowa realizacja zamówienia).

Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie, jednak nie później niż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta, o czym jest informowany droga meilową. Po tym okresie stosuje się odstąpienie od umowy.

Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia.

 

PŁATNOŚĆ

Wszystkie ceny wyrażone są w zł, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawcę.

Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy przy Dostawie);

przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy,przy wpłacie należy jako tytuł podać nr. zamówienia). Z chwilą wpłynięcia należności na konto Elementrix , towar zostaje wysłany wraz z fakturą/rachunkiem.

Y2Y5NGJiYz